PHP integer Kullanımı – Değişkenler – Veri Tipi

Yazar: admin
0 Yorum
PHP –  Integer Hakkında Ön Bilgi (Sayısal Veri Tipleri)

Merhabalar bir önceki dersimizde php’de değişkenlere genel bakış yapmıştık. ve değişkenlerin mantığını sizlere aktarmaya çalışmıştım umarım faydalı olmuştur. Demiştik ki veri tipleri yani değişkenler kendi içerisinde sayısal değişkenler, metinsel değişkenler vs vs diye gruplara ayrılır işte şimdi sizlere ilk grup “Sayısal Veri Tipi” olan “integer” konusu anlatacağım çok basit ve kısa bir konu kasmaya hiç bir şekilde gerek yok bu tüm veri tipleri için aynı zaten şuan da okuduğunuz ön tanıtım yazısını tüm veri tiplerinde (değişkenlerde) kullanacağım : )

 

PHP – Integer Kod Kullanımı

integer bir değişken tanımlarken string veya diğer veritürleri gibi herhangibir tırnak veya çift tırnak (“) kullanılmaz. Kaydedilmek istenilen değer direk olarak yazılır ve kod sonu noktalı virgül ile bitirilir (;). Eğer tırnak işaretleri kullanılırsa o veriyi otomatik olarak string olarak algılar ve amacımızın dışına cıkmış oluruz ve son olarak her veritipinde (değişken de) olduğu gibi integer değişkenlerde de dolar işareti ($) ile tanımlarız.. Hem bir integer tanımlama hemde tanımlanan integer veri tipini echo komutu ile ekrana yazdırmak için aşağıdaki örneği inceleyiniz…

<?php

$yas = 22;
echo $yas;

$boy = 182;
echo $boy;

$aylik_gelir = 3500;
echo $aylik_gelir;

?>

 

PHP – Integer 4 İşlem (Matematiksel İşlemler)

Integer veri tipleri arasında dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) işlemlerinin yanı sıra verilen sayıyı +1 artırma veya verilen sayıdan -1 azaltma işlemlerini göreceğiz. Gayet basit ve pratik şekilde yapabilirsiniz. Örneğin aşağıdaki örnekte bir sayı belirledik ve diğer değişkeni o sayıdan yola çıkarak elde edelim. Örneği incelediğiniz de daha net anlayacaksınız

<?php

$Ahmet = 15; //Ahmet'in yaşını 15 olarak belirledik
$Sezgin = $Ahmet + 10; //Sezgin'in yaşı, Ahmet'in yaşı + 10 olarak belirledik
echo $Sezgin; // ekrana 25 yazdırır

$peynir = 10; // Peynirin Değerine 10 TL Dedik
$ekmek = $peynir - 8; // Ekmeğin Değerine ($peynir-8) dedik..
echo $ekmek; //Ekrana çıkartma işlemi ile ekmeğin değeri olan 2 TL 'yi yazdırır

$benzin_fiyati = 5; // Benzine 5 TL dedik
$araba_fiyati = $benzin_fiyati * 1000;  //Araba Fiyatı benzinin 1000 Katı dedik
echo $araba_fiyati; // Ekrana arabanın fiyatını yani 5.000 'i yazdırır.

$bilgisayar = 1000; // Bilgisayar 1000 TL dedik
$taksit = $bilgisayar / 4; // Bilgisayara 4 taksit yaptık :)
echo $taksit; // ekrana aylık taksit olan 250'yi yazdırır 

?>

+ => toplama işlemi                                   / => bölme işlemi

– => çıkartma işlemi                                    * => çarpma işlemi

Yukarda ki örnekte integer değişkenler de toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerinin nasıl koda döküldüğünü ifade etmeye çalıştım. Kodları incelerseniz göreceksiniz çok çok basit bir şekilde dilediğiniz sayılar üzerinde 4 işlem gerçekleştirebilirsiniz..

PHP – Integer Mevcut Sayıyı 1 Artırma ve 1 Azaltma

Yukarıda ki gibi toplama veya çıkarma işlemiyle -1 veya +1 sayıya eklenir tabiki fakat bu farklı bir kod yapısı ve göstermekte yarar var aşağıdaki örneği incelerseniz buda gayet basit

<?php

$sayi = 10; // Sayı isimli değişkene 10 değerini atadık
$sayi++;  // sayı isimli değişkenin sonuna çift artı (+) koyarak sayıyı 1 artırdık
echo $sayi; // Sayının Son halini ekrana yazdırdır (Ekranda 11 Yazacak)

$yas = 18;  // Yaşımızı 18 olarak belirledik
$yas--;   // Değişkenin sonuna çift eksi (-) koyarak yaşımızı 1 eksilttik
$echo yas;  // Echo komutu ile ekrana yaşın son halini yazdırdık (Ekranda 17 yazacaktır)

?>

 

PHP –  Değişkenler – İnteger Kullanımı VİDEO

 

Sende Yorum Yaz