JavaScript Yazım Kuralları ve JavaScript Syntax

Yazar: admin
1 Yorum

Javascript Yazım Kuralları bazı durumlarda html’e bazı durumlar da ise bir back-end yazılım diline (örn: C#)  benzemektedir. Yazılım dünyasında genel olarak bir dilin  yazım kurallarına, ‘söz dizimi’ yani orjinal adıyla ‘Syntax’ denmektedir. Bizde bunu en uygun şekilde “Yazım Kuralları” olarak Türkçe’ye çevirmişiz.  Bilinmesi gereken şeyleri hiç bir zaman ezberlemenize gerek yok. Doğru ve olması gereken gibi kod yazdığınız da bu kurallar artık sizin için standart bir yazım biçimine dönüşecektir. Yapmanız gereken tek şey, başlangıçta bu zemini iyi oturtabilmektir. Daha önce farklı bir front-end (html, css gibi) veya back-end (c#, java gibi) dili ile uygulama geliştirdiyseniz bu yazılım kuralları ve Javascript Syntax’ı size çok da yabancı gelmeyecektir.

1- Javascript  Boşluk Kullanımı 

Javascript, html gibi boşluklara duyarsızdır. Yani, yazdığınız bir kod satırında ki bıraktığınız boşluklar yada tanımladığınız bir değişkene atadığınız değer içerisine bıraktığınız boşluklar işlevsizdir. Bunu iki farklı yol ile deniyeceğiz. Birincisi document.write metodu ile ekrana yazarak, diğer ise Google Chrome (F12) JavaScript konsol ekranına yazdırarak göreceğiz..

JavaScript Kodu:

var isimSoyisim = "Şahin Sezgin ÖZDEMİR";
var adSoyad = "Şahin    Sezgin          ÖZDEMİR";

var limit1  =  90;
var limit2=90;

console.log("isimSoyisim");
console.log("adSoyad");
console.log("limit1"); 
console.log("limit2");


JavaScript Kodu Çıktısı:

JavaScript Boşluk Bırakma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üst kısımda yer alanlar document.write() ile web sayfasına yazdırdığımız yazılar, alttaki ise console.log() ile Google Chrome console ekranına yazdırdığımız gene aynı değişkenler. Yukarıdaki örnek de görüldüğü gibi değişken tanımlarken bıraktığınız boşluklar document.write() için önemsiz fakat console.log() tarafından algılanmaktadır.

2- Küçük ve Büyük Harf Duyarlılığı

Javascript yazılım dilinde küçük ve büyük harf birbirinden farklı olarak algılanmaktadır. Tıpkı C# Dilinde olduğu gibi aynı özellik Javascript dilinde de vardır. Yani  küçük “m” harfi ile büyük “M” harfi JavaScript’in gözünde farklıdır. Aşağıda ki örnekle bunu görebiliriz.

JavaScript Kodu:

var marka = "Bmw";
var Marka = "Mercedes";

console.log(marka);
console.log(Marka);

JavaScript Kodu Çıktısı:

JavaScript Büyük Küçük Harf

 

 

 

 

3- Tek ve Çift Tırnak Kullanımı

JavaScript Yazım Kuralları ‘nda bu konuda herhangi bir kural söz konusu değildir. Yani isterseniz tek tırnak isterseniz de çift tırnak kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta “Tutarlı Olmak”.. Yani, String bir değişken tanımlarken çift tırnak ile başladıysanız çift tırnak ile bitirin. Yada aynısı tek tırnak için de geçerli. Bazı özel durumlarda olay biraz daha farklı. Örneğin JavaScript tek & çift tırnak kuralına bakmaz iken, bir JavaScript kütüphanesi olan jQuery , string ifadelerin kesinlikle “çift tırnak” ile yazılmasını beklemektedir.

var isim = "Şahin";
var ad = 'Şahin';
var soyisim = "Özdemir";
var soyad = 'Özdemir';

Örnekte de görüldüğü gibi benzer değişkenler hem tek hemde çift tırnak ile tanımlanmıştır.  console.log() metodu ile ekrana yazdırdığımız da aynı sonuçları görürüz.


4- Özel Karakter Kullanımı

JavaScript Özel Karakterler
Bazı karakterler JavaScript tarafından farklı anlamlara geldiği için onları direk kod blokları içerisinde kullanamayız. Örneğin normal şartlar da çift tırnak işaretini (” “) işaretini string ifade tanımlamak için kullanıyoruz aslında orada çift tırnak kullanımı zorunlu ve bunu string ifadenin başlangıcı ve bitişi olarak kabul etmektedir. O halde ben string bir ifade içerisinde bir kelimeyi çift tırnak içerisinde yazmak istersem hata alırım. Ama kullanacağımız özel bir ayıraç sayesinde bu durumu kolayca çözebilir. Ters Slash işareti ile bu sorunu rahatça aşabiliriz.

 

 

 

    //YANLIŞ KULLANIM ŞEKLİ
    var isim1 = " Benim Adım "Şahin Sezgin" ";
    var isim2 = 'Benim Adım 'Şahin Sezgin'';
   
    //DOĞRU KULLANIM ŞEKLİ
    var isim1 = " Benim Adım \"Şahin Sezgin\" ";
    var isim2 = 'Benim Adım "Şahin Sezgin"';


5- JavaScript Reserved Words 

JavaScript Reserved Words

JavaScript kendi alt yapısını oluştururken bazı kelimeleri bazı kalıplar için kullanmıştır. Bunlara “JavaScript Rezerve Kelimeleri” veya “Ayrılmış Kelimeler” adını vermiştir. Orjinali ise başlıkta kullandığım “Reserved Words” tanımıdır. Peki bu hususta bizi ilgilendiren konu ne? Değişken, fonksiyon, metot veya yeni bir nesne tanımlarken, tanımladığımız bu nesnelere kesinlikle bu isimleri veremeyiz. Yani JavaScript’de döngüler için kullanılan “for”, “while” veya değişken isimleri “var”, “int” gibi kalıplaşmış ve farklı işlevleri olan kelimeler, kesinlikle yeni tanımladığınız bir nesnede olmaması lazım. Zaten JavaScript’i az da olsa öğrendiğinizde ihtiyacınız kalmayacak fakat tam listeyi ben gene sizlerle paylaşıyorum.

 

 

 

 

JavaScript Yazım kuralları tabi ki bunlarla sınırlı değil. Zaman buldukça bu yazıyı güncelleyeceğim.

1 Yorum

Halil İbrahim 2 Aralık 2021 - 14:38

İçerikler güzel başkan bu sekilde devam et basarıların devamını dilerim

Cevapla

Sende Yorum Yaz